onsdag 18 juni 2008

Vårens sista LRB

Idag hade vi det sista landstingsrådsberedningsmötet, LRB, innan sommaren. LRB-mötena hålls vanligtvis varje onsdag och är de tillfällen då landstingsråden från majoriteten bereder frågor inför landstingsstyrelsen och annat. En timme ägnades åt tänkvärd information från Per Båthelsson. Han pratade om hur framtidens sjukvård kan öppna upp för nya möjligheter och om vikten att våga tänka nytt.

Vi träffade också ledningen för Södertälje sjukhus - sjukhusdirektör och styrelseordförande - för att höra om deras planer och idéer för en bra utveckling av sjukhuset. Dessa kommer att presenteras offentligt inom kort. Jag kan känna att det är oerhört viktigt för verksamheten att de som befinner sig i den, i själ och hjärta, tror på det som ska göras och vad som kan bli. Som Södertäljebo, inte minst, ser jag med positiv anda på möjlighetsprövningar. Det finns i Södertälje Sjukhus!

Inga kommentarer: