tisdag 22 juli 2008

Schlinge och Gustaf i polemik med Mona

Idag skriver Per Schlingmann och Gustaf Hoffstedt i Gotlands Allehanda. De menar att Mona Sahlins krav på att genomdriva Ansvarskommitténs förslag till regionindelning är ett allvarligt hot mot Gotlands möjlighet att fortsatt vara en egen region.

Den viktiga poängen i deras reseonemang är att vi moderater inte har något emot om olika landsting väljer att gå samman i större regioner, men detta måste växa fram underifrån och inte ske genom tvång.

Inga kommentarer: