tisdag 29 juli 2008

Vi måste tänka på morgondagens vårdbehov redan idag

På dagens DN Debatt uppmärksammar forskarna Anders Klevmarken och Björn Lindgren de ökade sjukvårdskostnader som kommer att komma i och med att fyrtiotalisterna börjar gå i pension. Kostnaderna för sjukvård kommer att öka med 270 procent visar en ny forskningsrapport. Klevmarken och Lindgren uppmanar till planering redan nu för att kunna hantera dessa kostnadsökningar.

Det är en mycket viktig fråga de lyfter och de har helt rätt i att Stockholms läns landsting, liksom övriga landsting i landet måste börja planera för det kommande vårdbehovet redan nu. De ökade kostnaderna som följer av att alla som är födda på 1940-talet blir pensionärer är helt klart en utmaning vi står inför. Därför är det viktigt att vi redan idag ställer oss frågan om hur vi skall göra allt på bästa sätt i framtiden. Vi måste se över hur resurserna används idag och vara framsynta - både gentemot våra patienter och i rollen som arbetsgivare.

Alla har rätt till en god sjukvård och fyrtiotalisterna skall kunna lita på att de får en god ålderdom med trygg och tillgänglig vård.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Varför inte förebyggande vård redan nu? Varför inte hälsocentraler istället för vårdcentraler? Varför inte uppföljande av hälsan hos blivande åldringar? Kanske undervisning i hur man håller sig pigg och alert även som äldre! Det finns mycket att göra för att spara på framtida kostnader! Bygg upp en organisation för hälsobevarande! Sluta vårda köerna till vårdcentralerna utan se till att vi alla får hjälp att leva ett innehållsrikt liv! Sälj bra hälsoredskap på hälso(vård)centralerna!

Anonym sa...

Så sant så sant,vi äger ju vår kropp själv och kan påverka vår hälsa nästan helt.Idag finns så många istitutioner som vill hjälpa oss till en bättre vardag som bör prioriteras så som motionsanläggningar ,hälsoinstitut mm. Sjukvården är inte den alenagörande medecinen i ett tryggt åldrande. I mångt och mycke så kan vi påverka det mesta själv med ett sunt levene under resans gång.Mycke av vår ohälsa står vi ju själva för, så som fettman som ett exempel.Vad som grundar sig i div andra hälso relaterade ohälsotillstånd kan ju vara av olika art så som alkohål, tobak,div droger etc men vi intar ju dessa av egen kraft om jag förstått saken rätt...
Själv har jag många kilos övervikt bakom mig och som jag ser det idag så har jag fått en storvinst,men jag var tvungen att gå hela vägen av egen kraft med stöd från kunnig personal på ett hälsoinstitut. Då blir ju konfontationen -det kostar ju pengar, men det gör ju sjukfrånvaro och medecin för olika krämpor också eller? Min kostnad var tids begränsad men den andra kostnaden kanske axelererar i värsta fall och medför div sociala kostnader för att klara vardagen.Bra hälsoinstitut med godkänd personal innom vårdsektorn skulle kanske vara subvetionerade som allt annat inom sjukvården och därmed minska redan nu långa vårdköer och ge fler möjlighet till ett bättre och sundare liv.Vi har ju en god regering idag med sunda tankar med nya möjligheter så varför inte sattsa på ett sundare o friskare sverige så vi 50,60,70,80 talister också få en fungerande sjukvård när det evt blir vår tur.

Catharina Elmsäter-Svärd sa...

Hej, helt klart rätt tänk, att ta fasta på hälsa innan det är dags för vård. Vi måste överhuvudtaget våga tänka i nya banor. Tar med ditt resonemang i vårt framtidsarbete.

Anonym sa...

Jag förstår inte den här debatten. nu är vi 40-talister på tapeten igen.Vi kommer att bli ett stort problem år 2040 skriver debattörerna.
Hur då om jag får fråga?
Den äldste av 40-talisterna är då 100 år fyllda,de som lever alltså och hur många gör det?
Den yngste är 90 år gammal om han eller hon lever!!!
Det föddes nästan lika många barn på 80-talet som på 40-talet. Många 40-talister är borta sedan länge av sjukdomar,arbetsolyckor osv. Så tillgången på ny arbetskraft borde inte vara något problem.Sluta med att anklaga 40-talisterna för alla problem i samhället.
Vi är utan tvivel den grupp som genom att vi alltid haft arbete och varit stora skattebetalare,genererat mer till "välfärden" än vad andra generationer har gjort.

Anonym sa...

Någon anklagande var inte innebörden utan ett tänk från en annan synvinkel.Injobbade skattepengar skall ju ge möjlighet till nya samhälls konstruktioner så välfärden kan upprätthållas i alla samhällsklasser. Inte bara för dem som synes tycka att jag har tjänat ihop till min vård så jag har minsan rätt till....
Man kan kanske göra som i debatten hushållsnära tjänster ett avdrag i deklaration , men då med förutsättning att jag faktiskt gör något för att stärka min hälsa. Hur detta skall administreras finns det sakunniga till som i mycket annat i vårat samhälle.Det härliga i debatter är att ideer föds och samhället utvecklas.