måndag 25 augusti 2008

Seminarium om ny avtalsmodell

En relativt lugn måndag avslutades med ett kunskapsseminarium kring programmet "Ny avtalsmodell för akutsjukhusen". 

I november förra året beslutade nämligen landstingsfullmäktige att utarbeta en ny strategi för styrning av akutsjukhusen. Strategin baseras på att avtalen ska vara fleråriga, resultatansvaret stärkas, att avtalen ska baseras på landstingets lägsta kostnad för respektive sjukhuskategori samt att tydliga sanktionsregler ska finnas. 

När det gäller den nya avtalsmodellen som ska komma att användas har arbetet nu kommit så långt att texterna tagits fram. I dagens seminarium deltog representanter från olika inblandade aktörer och syftet var främst att vi som är berörda beslutsfattare ska lära oss mer om det förslag som utarbetas samt bli uppdaterade kring det aktuella läget. 

Jag ser mycket positivt på att den nya avtalsmodellen nu utvecklas. Den kommer att möjliggöra ett mer långsiktigt arbete och därmed göra det lättare att planera för de olika verksamhetsdelarna. Den kommer även bidra till att Stockholms sjukvårdssystem kommer kunna utnyttja sina resurser på ett bättre och effektivare sätt. 

Inga kommentarer: