tisdag 26 augusti 2008

Bertil vill ha rot-avdrag

Just nu arbetar flera olika moderata arbetsgrupper för högtryck med att utveckla vår politik. En grupp, som leds av Bertil Kjellberg, ska komma med förslag inom områdena företagande och globalisering, och nu har de släppt en första delrapport. 

Bland annat vill de utvidga skatteavdraget för hushållstjänster så att det även ska omfatta byggtjänster i hemmet och omsorgstjänster. (DN) Jag håller med om att det kan vara en lämplig utveckling. De viktiga är att vi gör skattesystemet mer lättbegripligt och att vi underlättar för människor att både arbeta och köpa tjänster inom den vita, lagliga sektorn. 

Inga kommentarer: