torsdag 11 september 2008

Inget hindrar oss att öka mångfalden i vården

Som bekant tycker vi inom alliansen att valfrihet inom hälso- och sjukvården är bra. Ett sätt att nå både ökad valfrihet för patienterna och att förbättra tillgängligheten är att öka mångfalden bland dem som utför vården. Under åren har vi använt oss av olika former för att skapa mångfald där avknoppningar, utmaningsrätt och den fria etableringsrätten är exempel på vägar att gå.

När Statskontoret tidigare i år presenterade ett PM kring avknoppningar uppkom en del frågor kring det rådande rättsläget. Tre genomförda avknoppningar har överklagats och vi väntar nu på ett klargörande utfall i länsrätten.

Vi vill verkligen att de medarbetar som vill ta intitativ att ta över verksamhet i egen regi ska ha möjlighet att göra det så därför är det tråkigt att medarbetar som ligger i startgroparna och är redo att ta över driften av en verksamhet får vänta på grund av denna process.

Har även skickat detta pressmeddelande tillsammans med Birgitta, Pia och Gustav där vi framhåller att vår politiska linje står fast. Mångfald och valfrihet inom vården är något vi prioriterar högt och därför får vi nu se över möjligheterna att finna andra sätt för personal att ta över verksamhet på ett klart och juridiskt oklanderligt sätt.

Inga kommentarer: