tisdag 2 september 2008

Kur(s)ändring i vårdvalsfrågan

Att Socialdemokraterna idag meddelar att de är positiva till att stockholmarna har valfrihet inom vården är glädjande. Kanske tyder det på att de släppt lite av det ideologiska motstånd som de tidigare uppvisat mot människors rätt att själva besluta om vissa saker i vardagen.

Problemet med det förslag som de nu presenterat är att det inte är redo att möta verkligheten ännu. Alliansen vill också ha en ersättningsmodell som tar större hänsyn till enskilda människors vårdbehov genom att väga in diagnoser, genomförda behandlingar och utförda åtgärder men den modell som Socialdemokraterna hänvisar till skulle inte kunna införas i Stockholms län inom rimlig närtid.

Jag kan tycka att debatten kring Vårdval Stockholm har blivit lite snedvriden. Att alliansen idag presenterar ett antal justeringar som ska genomföras för att göra systemet ännu bättre innebär inte att vi backar. Tanken bakom vårdvalet är, som Filippa och de andra sjukvårdslandstingsråden skriver, att "sjukvården ska finnas till för patienterna och vara lätt att komma i kontakt med. Vårdens medarbetare ska i sin tur känna att det finns ett samband mellan vad de uträttar i tillgänglighet, bemötande och de resurser de har till sitt förfogande för att kunna göra ett bra jobb." Detta är givetvis något vi står fast vid och den utvärdering som hittils genomförts visar också på goda resultat. Vi har hela tiden också varit tydliga med att systemet ska utvärderas löpande så att sådant som fungerar mindre bra ska kunna upptäckas och rättas till. De förändringar som vi nu kommer genomföra är ett led i detta arbete.

Inga kommentarer: