tisdag 2 september 2008

Vårdvalet blir ännu bättre

Filippa, Birgitta, Gustav, Pia och Lars Joakim skriver idag på DN Debatt om hur reformen som redan är en framgång ska bli ännu bättre.

Här är förbättringarna:

1. Större fokus på patienternas faktiska vårdbehov. Det handlar exempelvis om att ta hänsyn till att vissa åldersrelaterade sjukdomar kan komma olika tidigt beroende vilken del av världen en person är född och uppvuxen i.

2. Stärkt stöd för patienter som behöver tolk. Ersättningen för tolkbesök höjs med 50 procent för att fullt ut ta hänsyn både till tolkkostnad och den extra tid som en läkarbesök med tolk kan medföra.

3. Stärkt hälsoförebyggande arbetet mot exempelvis rökning. En särskild bonus för detta arbete kommer att införas.

4. Förbättrad hemsjukvård. Ersättningen skall tydligare kopplas till patientens faktiska vårdbehov istället för till patientens ålder.

5. Vi gör det möjligt för mottagningarna att avsätta mer tid för patienterna genom smartare rutiner och administrativa förenklingar.

6. Säkerställd meddelarfrihet för vårdens medarbetare. Något som givetvis är en självklarhet men som dessvärre inte varit inskrivet i vårdvalets regelböcker rättas nu till.

7. Göra vården mer miljövänlig. Den miljörelaterade ersättningen mer än fördubblas.

Inga kommentarer: