tisdag 30 september 2008

Regeringen satsar på infrastrukturen

Idag presenterar regeringen sin infrastrukturproposition. Tillsammans med närtidssatsningarna, som presenterats tidigare, visar infrastrukturpropositionen att regeringen tar behovet av ett fungerande transportsystem på allvar.

Satsningarna innebär 46 miljarder extra till att bygga ut transportnätet skriver Åsa Torstensson på DN Debatt och förklarar också att förslagen i propositionen ska leda fram till:

- Ett transportsystem som bidrar till att fler människor kommer i arbete i fler och växande företag i hela landet.
- Vidgade arbetsmarknadsregioner för kvinnor och män.
- Akuta flaskhalsar i transportsystemet försvinner.
- Förbättrad tillgänglighet inom storstadsregionerna.
- Infrastrukturen vårdas med ökade satsningar på underhåll.
- Säkrad infrastruktur för att klara klimatförändringar.
- Det blir säkrare att färdas på våra vägar.
- Hela reskedjan och transporten är bättre samordnad och anpassad till användarnas behov.
- Underlätta klimateffektiva resor och transporter.
- Ökad samhällsnytta av satsningar i infrastrukturen.

Exakt var infrastrukturpropositionen kommer att innebära för Stockholms läns del vet vi ännu inte men det är väldigt positivt att regeringen visar på en hög ambitionsnivå när det gäller infrastrukturen.

Inga kommentarer: