fredag 26 september 2008

Regeringen vill utvärdera skatteutjämningen

Ett välkommet besked idag från regeringen: skatteutjämningen ska ses över av en parlamentarisk kommitté. Eftersom Stockholmsregionen påverkas ganska mycket av skatteutjämningssystemet tycker jag givetvis att det är goda nyheter att man nu vill titta på hur det kan förbättras.

Jag och Sten uttrycker vår entusiasm över detta i ett pressmeddelande.

Inga kommentarer: