torsdag 16 oktober 2008

Ett stockholmsfientligt vänsteralternativ?

I gårdagens partiledardebatt i riksdagen sa Lars Ohly att han vill öka utjämningen mellan olika regioner i Sverige ifall han kommer till makten efter nästa val. Som företrädare för Stockholms läns landsting tycker jag givetvis att det är ett märkligt uttalande och jag undrar också ifall han kommer att få med sig socialdemokraterna i detta om de i någon form skulle få möjligheten att samregera?

En ökad skatteutjämning skulle slå hårdast mot Stockholm och utgöra ett hot mot hela länets ekonomiska tillväxt och utveckling. Det är inte rimligt att Stockholm ska förlora mest på att sköta sig bäst - för det är faktiskt så skatteutjämningssystemet är uppbyggt. Det är klart att vi bör ha ett nationellt system som säkerställer människors likvärdiga förutsättningar, oavsett var de bor i landet, men som systemet nu är uppbyggt är stockholmarna alltid förlorare.

Som Sveriges främsta tillväxtmotor måste Stockholm få förutsättningar att fortsätta växa. Om vänstern vill omfördela pengar från Stockholm i ännu högre utsträckning kommer detta istället att motverka ekonomisk tillväxt och utveckling. En oansvarig politik både gentemot Stockholm och resten av Sverige.

Inga kommentarer: