torsdag 16 oktober 2008

Äntligen vet vi

Vi går från klarhet till klarhet. Med hjälp av länsförbundet har vi nu lyckats sammanställa en förteckning över vilka som arbetar på landstingskansliet och hur arbetsuppgifterna är födelade. Ganska bra att ha. Inte minst för oss själva så att vi vet vem som gör vad. Den ligger tyvärr inte uppe online ännu eftersom hemsidan håller på att göras om så jag lägger upp den här så länge:

Finansroteln
Catharina Elmsäter-Svärd

Finanslandstingsråd, gruppledare
catharina.elmsater.svard@moderat.se
Tel: 08-737 41 31

Fredrik Östbom
Bitr kanslichef.Budget- och finansfrågor. Ekonomisk uppföljning. Produktionsutskottet, TioHundranämnden, ägarstyrning och revisionen.
fredrik.ostbom@moderat.se
Tel: 08-737 41 46, 070-737 41 46

Erik N Andersson
Landstingsrådssekreterare.
Politiskt underlag och ärendehantering. Allmänna utskottet och FoUU. SKL styrelsefrågor. Mångfald- och utvecklingsfrågor, regionala tillväxtfrågor, internationella frågor och miljöfrågor.
erik.n.andersson@moderat.se
Tel: 08-737 41 26, 070-737 41 26

Charlotte Naversten
Landstingsråds- och pressekreterare.
Politiskt underlag och ärendehantering. Samordning med riksdagskansliet. Kulturnämnden.
charlotte.naversten@moderat.se
Tel: 08-737 41 27, 073-9855577

Jenny Edberg
Landstingsrådssekreterare.
Assistent till finanslandstingsrådet (diarium, kalender och telefon). Ärendehantering och LOCUM.
jenny.edberg@moderat.se
Tel: 08-737 41 33, 070-737 41 33

Samordningskansliet
Per-Inge Buskas

Kanslichef.Politisk samordning. Strategiska utskottet. Ärenden till landstings-styrelsen. Sekr i LRB, moderaternas landstingsgrupp, gruppstyrelse och valberedning.
per-inge.buskas@moderat.se
Tel: 08-737 41 34, 070-737 41 34

Ingrid Bjurenborg
Landstingsrådssekreterare.Ärendeadministration för LRB och landstingsstyrelsen. Landstingsgruppen och valberedningen. Ekonomiadministration och kontaktperson IT-frågor.
ingrid.bjurenborg@moderat.se
Tel: 08-737 41 22, 070-737 41 22

Sjukvårdsroteln
Filippa Reinfeldt

Sjukvårdslandstingsråd
Filippa.reinfeldt@moderat.se
Tel: 08-737 41 23

Lars Joakim Lundquist
Biträdande sjukvårdslandstingsråd
larsjoakim.lundquist@moderat.se
Tel: 08-737 41 25

Carl Rydingstam
1:e landstingsrådssekreterare.
Övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor. Hälso- och sjukvårdsnämnden.
carl.rydingstam@moderat.se
Tel: 08-737 41 94, 073-682 55 25

Tobias Sjö
Landstingsrådssekreterare.
Beredningen kroniskt sjuka och de stora folksjukdomarna. Tandvård, Sjukvårdsstyrelse Norr, Stockholms stad och Ekerö, Söder och KSL.
tobias.sjo@moderat.se
Tel: 08-737 41 19, 070-737 41 19

Marta Obminska
Landstingsrådssekreterare.
Beredningen Barn och unga, Psykiatri och missbruk.
marta.obminska@moderat.se
Tel: 08-737 41 80, 070-737 41 80

Andreas Eriksson
Pressekreterare.
Hälso- och sjukvårdsfrågor.
andreaseriksson@moderat.se
Tel: 08-737 45 05, 070-737 45 05

Maria Olofsson
Landstingsrådssekreterare.
Assistent till sjukvårdslandstingsråden.
Filippas almanacka, Äldreberedningen Brevsvar.
maria.olofsson@moderat.se
Tel: 08-737 41 30, 070-737 41 30

Maarit Hämäläinen
Landstingsrådssekreterare.
Assistent till sjukvårdslandstingsråden.
Ärendehantering.
maarit.hamalainen@moderat.se
Tel: 08-737 41 29, 070-737 41 29

Trafikroteln
Christer G Wennerholm

Trafiklandstingsråd
christer.wennerholm@moderat.se
Tel: 08-737 41 28

Hans-Erik Malmros
1:e landstingsrådssekreterare.
SL, RTN, WÅAB, Mälardalsrådet och Skärgårdsstiftelsen.
hans-erik.malmros@moderat.se
Tel: 08-737 41 35

Håkan Filipsson
Landstingsråds- och pressekreterare.
Färdtjänstnämnden och Svensk Kollektivtrafik. Politiskt underlag och ärendehantering.
hakan.filipsson@moderat.se
Tel: 08-737 41 90, 070-737 41 90

Jenny Edberg
Landstingsrådssekreterare.
Assistent till trafiklandstingsrådet (diarium, kalender och telefon). LOCUM, Rådet för samordning mot insatser för hiv/aids och Öppna moderater.

jenny.edberg@moderat.se
Tel: 08-737 41 33, 070-737 41 33

Hannes Holmér
Landstingsrådssekreterare. (f o m 2008-11-01 )
Politiskt underlag och ärendehantering.
hannes.holmer@moderat.se

Inga kommentarer: