torsdag 30 oktober 2008

Fokus på forskning, företag och vård

Under eftermiddagen har jag varit i Flemingsberg och deltagit i ett symposium på temat "Hälso- och sjukvården som tillväxtmotor - fokus på medicinsk teknik". Arrangerade gjorde Centrum för teknik i medicin och hälsa som är ett samarbetsorgan för Karolinska institutet, Kungliga tekniska högskolan och Stockholms läns landsting. 

Elva korta föredrag samt en avslutande paneldiskussion hann vi med på dryga två timmar. Efteråt mingel, vilket var väldigt trevligt eftersom det gav tillfälle till lite mer informella samtal. 

Den stora utmaningen framöver ligger i att hitta vägar för att koppla ihop det goda tänkandet hos våra forskningsinstitutioner, med de duktiga medicin-teknikföretag som finns i vår region och med vården där den praktiska verksamheten, dvs. verkligheten, finns. Lyckas vi med det på ett bra sätt kommer det att generera ökade vinster för såväl forskningen och industrin som vården. 

Centrum för teknik i medicin och hälsa är därför ett värdefullt samarbete som kopplar ihop alla dessa delar. I vårt budgetförslag för 2009 fastställer vi också att vi vill satsa på den här typen av  medicintekniska utvecklingssamarbeten. Ett mycket bra exempel som jag tror stark på är Centrum för teknik i medicin och hälsas fellowships-program som ni kan läsa mer om här.
Här hälsar Bertil och jag alla välkomna.
Per pratar om vilken betydelse forskningen, vården och näringslivet har för stockholmsregionen. 
Stig berättar om Nya Karolinska universitetssjukhuset i Solna. I så stora projekt, menar Stig, att det är viktigt att ha "fokus på nästa generation istället för nästa val."
Avslutande paneldiskussion.

Inga kommentarer: