tisdag 28 oktober 2008

Ytterligare ett gott exempel

ABC hade i kväll ett inslag om barnakuten på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Där har väntetiderna halverats genom ett nytt sätt att arbeta, där man anpassar personalstyrkorna efter patientflödet. 

Otroligt bra! Det är alldeles uppenbart att det finns ett stort driv ute i våra verksamheter att hitta bra och effektiva arbetssätt. Varje exempel som lyfts fram är därför bra, och stimulerar till vidare tankar och utveckling.  

Inga kommentarer: