tisdag 18 november 2008

Kamikazeuppdrag i Södertälje

Denna ganska fullbokade dag avslutades på hemmaplan i Södertälje. Aktionsgruppen Värna vården rädda sjukhuset hade anordnat ett öppet möte där jag, tillsammans med läkaren Peter Knutsson från aktionsgruppen, skulle diskutera framtiden för Södertälje sjukhus. 

Debatten kring Södertälje sjukhus, och även resterade delar av sjukvården i Salem, Nykvarn och Södertälje, har väl knappast gått någon södertäljebo, eller annan sjukvårdsintresserad medborgare i länet, förbi. Frågan upprör onekligen många känslor men tyvärr tycker jag även att debatten präglas av många missförstånd. Ibland känns det nästan som om positionerna är så låsta att det är svårt att diskutera sakligt. 

Utifrån detta, så var en del imponerade över att jag över huvud taget vågade delta i ett möte med aktionsgruppen. Andra kallade det för kamikazeuppdrag. Som ni märker så överlevde jag. 

Ibland finns det ideologiska skillnader som gör att man inte kan mötas i alla frågor men ofta beror upprörda känslor på missförstånd och feltolkningar. Träffas man och pratar kan sådan delar lättare klargöras och redas ut. Jag ser det dessutom som en viktig del av mitt uppdrag som landstingets högsta politiska företrädare att faktiskt försöka delta när jag blir inbjuden i denna typ av sammanhang. 

Jag får väl, som väntat tyvärr, konstatera att jag inte lyckades övertyga Peter Knutsson om att en bolagisering av Södertälje sjukhus är en positiv väg framåt. Eller om att de nya sjukhusavtalen kommer att erbjuda mer rättvisa och fördelaktiga förutsättningar både för Södertälje sjukhus och för våra andra akutsjukhus i länet. Dock var vi i alla fall överens om att invånarna i och omkring Södertälje ska ha tillgång till bra vård, att sjukvården ska drivas effektivt och att vi ska hålla ordning på skattekronorna. Och de är ju i alla fall goda utgångspunkter för vidare samtal. Peter och jag.
Även om man tycker olika i vissa sammanhang kan man avsluta med en kram. 
Nästan 28 000 namnunderskrifter fick jag med mig därifrån.


Som man frågar får man svar, typ. Någon utförsäljning har vi inga som helst planer på att genomföra. Skrämmer man dessutom upp folk med hot om att sjukhuset ska bli "sålt till ett privat företag som vill göras vinst på sjukdom" och att vi vill "bana väg för ett system där försäkringar och pengar tillåts styra före behoven" är det inte konstigt att människor blir oroliga och skriver på. Tack och lov ligger detta väldigt långt ifrån den verklighet som jag upplever i landstinget.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Catharina! Jag satt i publiken och lyssnade och var den som kommenterade att ni båda, Peter Knutsson och du, var för sig lät väldigt övertygande. Ni är båda skickliga talare. Men någon dialog var det ju inte frågan om utan låsta positioner - även från din sida. Varför svarade du t ex inte på frågorna från flera sjukhusanställda som menade att vårdpersonalens egen erfarenhet och kreativitet inte tas tillvara?
Som representant för den vanliga intresserade men inte specialkunniga allmänheten anser jag inte att denna debatt gav någon begriplig information om vilken vård som kommer att erbjudas framöver och i vilka former. Inte heller om det stora underskottet kommer att ta sig uttryck i nya sparbeting.
Det som inte ens kom upp till diskussion, annat än i en bisats, var läget inom geriatriken, som är hotad på många håll landet. Hur ser planerna ut för geriatriken på Södertälje sjukhus de närmaste åren? Hur fungerar samarbetet mellan geriatriken och de äldreboenden som tydligen nu sköts av ett norskt bemanningsföretag? Vad tänker du göra för att värna den äldsta och mest sårbara gruppen både i din egen hemstad Södertälje och i övriga delar av Stockholms läns landsting? Ser du det som en utmaning att göra livet tryggare för de gamla och multisjuka? Ge gärna ett konkret svar.
Mvh
Ami Lönnroth, journalist, krönikör i bl a LT

Catharina Elmsäter-Svärd sa...

Hej Ami,

Tack för ditt inlägg.

Det är min fulla övertygelse att personalens kompetens och kreativitet är det som skapar trygghet och mervärde för patienterna. Detta tror jag både Peter och jag är fullständigt överens om. Jag tror dock inte att personalens kreativitet kommer till sin fulla rätt om sjukhusens arbetsmetoder alltid kommer att förbli desamma.

Angående frågan om vården för våra äldre. Som du säkert är medveten om är geriatrik en stockholmsföreteelse. I övriga landet är det i huvudsak medicinklinikerna på sjukhusen som hanterar allvarligt/akut sjuka äldre patienter. I Stockholm har vi geriatriken som är experter på äldre personers speciella sjukdomar. Jag tror att detta är helt rätt väg att gå. Vi vet att antalet äldre kommer att växa framöver, beroende på åldersstrukturen i länet och för att man lever längre, även med allvarliga sjukdomar. Jag tror att sjukvården kommer att bli ännu mer specialiserad mot äldres sjukvårdsbehov.

Du nämner samarbetet mellan geriatriken och äldreboenden i Södertälje. Det är kommunen som ansvarar för äldreboenden och landstinget som ansvarar för läkarinsatserna på äldreboendet. Tidigare har landstinget tilldelat äldreboenden en viss läkare utan att rådfråga kommunerna. Nu bestämde vi oss för att kommunerna själva skulle få bestämma vilken vårdgivare de vill ha till sina äldreboenden och Södertälje kommun bestämde sig för att anlita ett privat bolag istället för Södertälje sjukhus.

Mer än var tredje besök på våra vårdcentraler görs av personer som är äldre än 65 år. Därför har vi gjort det möjligt för vårdcentralerna att anställa geriatriker. Vi kraftigt byggt ut den palliativa vården. Vi har inför screening för att upptäcka koloncancer (ändtarmscancer). Nästa år inför vi screening för att upptäcka bråck på stora kroppspulsådern. Detta för att bara nämna några exempel på vad vi har gjort och gör för att förbättra sjukvården för våra äldre.

Vänliga hälsningar
Cathis

Magnus sa...

Jag läste nyligen antologin Vinst, utgiven av Ersta diakoni och Verbum Förlag, som bland annat problematiserar just begreppet vinst inom sjukvården och blev väldigt kluven i frågan.

Å ena sidan känns det moraliskt förkastligt att tjäna pengar på gamla och sjuka. Å andra sidan: vinst eller inte - det är väl ändå resultaten som räknas? Och kanske kan ett vinstintresse på sikt göra ett företag bättre och därmed resultaten bättre?

Hur som helst - intressant läsning är det