torsdag 22 januari 2009

Nytt tänk för kortare köer och bättre vård

Medierna rapporterar (här och här) om att några av våra sjukhus stoppar alla nya remisser för höft- och knäoperationer. Det är inte en helt korrekt bild.

För 22 dagar sedan började de nya sjukhusavtalen att gälla. Samtidigt utökades även vårdvalet så att det nu också gäller starr-, höft- och knäoperationer. Förändringarnas absolut viktigaste syfte är att öka tillgängligheten i vården så att alla som är i behov av en operation ska få komma till inom rimlig tid. Förändringarna innebär också ett nytt sätt tänka och att arbeta. Ibland kan det ta lite tid att ställa om. Ibland tar det lite längre än 22 dagar att få allt att fungera fullt ut.

Det viktiga är att alla olika delar av vårdkedjan hänger ihop och alla vet vilka förväntningar och vilket ansvar som finns hos just var och en.

När en remiss kommer in till något av de större sjukhusen tittar man på den och gör en bedömning. Gäller det ett akut ingrepp eller ett ingrepp som behöver den sjukvård som ett stort sjukhus kan erbjuda så tar man givetvis emot patienten. Ingen som behöver vård ställs utan. Gäller det däremot ett mindre ingrepp som lika väl kan utföras av någon annan auktoriserad vårdinrättning, kan patienten komma att erbjudas detta alternativ. Man skulle kunna säga att den andra mottagningen agerar som en underleverantör till sjukhuset i ett sådant fall.

Om vårdgivaren upplever att de i något eller några fall inte kan att leva upp till vårdgarantins tidsgräns så har vårdgivaren ansvar för att informera de patienter som berörs om att de har rätt till vård inom vårdgarantin och att de kan vända sig till Vårdgarantikansliet för att få hjälp med att komma till en mottagning som kan utföra behandlingen inom en kortare tid.

I och med vårdvalet och de behandlingar som gäller inom det - t.ex höftledsoperation behövs inte längre en remiss. Det går alltså att direkt vända sig till den vårdgivare som är auktoriserad, utan att först få en remiss. Detta är nytt från och med 1 januari 2009. Lättast är att titta på vårdguiden.se - och se hur tillgängligheten är.

De förändringar som vi har genomfört stärker patienternas rätt få god vård i tid. Vi har gått från ett system där sjukhusen tidigare kunde tjäna pengar på att låta människor vänta på vård, till ett system där det lönar sig för vårdgivarna att behandla patienterna inom vårdgarantins gränser. Det är jag både glad och stolt över.

1 kommentar:

Anonym sa...

Intressant att få läsa en nyanserad bild av hur ni som bestämmer ser på saken. Till och med insiktsfullt och balanserat!

Vårdanställd