torsdag 26 februari 2009

Bränderna i Södertälje

Att det brinner i Södertälje har nog ingen missat. I natt förstördes ytterligare tre livsmedelsbutiker, vilket innebär att totalt sju butiksbränder drabbat Södertälje sedan innan jul.

De som verkar ligga bakom bränderna kallar sig Global Intifada och verkar vara ett aktionsnamn som används av ett löst sammanhållet vänsterextremt nätverk. Det har även förekommit flygblad här i Södertälje, där man har uppmanat till attacker mot livsmedelsbutiker eftersom de säljer amerikanska produkter.

Oavsett vilka avsikter man har eller vilka mål man vill uppnå är det alltid fel att skada andra människor för att nå dit. De butiksbränder som drabbat Södertälje drabbar inte främst USA och amerikanska produkter. Bränderna drabbar vanliga människor. De drabbar hårt arbetande butiksägare, det drabbar duktig butikspersonal, det drabbar rättsväsendet och det drabbar alla som bor nära eller brukar handla i de butiker som förstörts. De skapar otrygghet hos individer och i hela samhället.

Jag vet egentligen inte vad som är värst: att personerna som startat bränderna är införstådda med vad de gör och övertygade om att de gör något bra, eller att de är unga sårbara människor som lockats till rörelsen utan att fullt ut förstå konsekvenserna av sina handlingar.

Vill man visa sitt missnöje med produkter från ett visst land så finns det ett mycket bra sätt att göra det - att låta bli att handla de produkterna. Det är konsumenterna som har makten, och information och kunskap är alltid bättre än hot och våld.

Fredik Malm skriver bra.

Inga kommentarer: