onsdag 25 februari 2009

Selektiv utvärdering av vårdvalet

Socialdemokraterna presenterade i dag en utvärdering av vårdvalet och jag ombads kommentera både i ABC och TV4 Stockholm.  

Först och främst vill jag säga att jag tycker att det är bra att Socialdemokraterna och stödpartier numer verkar ställa sig positiva till någon sorts vårdvalsystem i sjukvården. 

Men ett av de stora problemen med Socialdemokraternas utvärdering av att de bara tittat på en tredjedel av vårdcentralerna i länet. Man kan säkert bevisa det mesta om man väljer "rätt" urval. Här glömmer man helheten och den tycker vi är viktig, därför fäster vi större vikt vid de utvärderingar som Hälso- och sjukvårdsförvaltningen regelbundet gör och dessa talar sitt tydliga språk: antalet patienter som får vård varje dag har ökat med 850 stycken, antalet vårdcentraler har ökat med fler än 20 stycken och 9 av 10 patienter är nöjda eller mycket nöjda med den vård de får hos sin vårdcentral. 

Vårdval Stockholm är en patientreform och hittills är det tydligt att vi nått våra ambitioner och högre tillgänglighet och kvalitet.

DN skriver också. 

Bilder från intervju med ABC och TV4 Stockholm:
3 kommentarer:

Stefan Kudryk sa...

Så kallade valfrihetsreformer har alltid en baksida, vilket ni på högra planhalvan har svårt att ta till er. Därför är det inte konstigt att oppositionens partier sätter fokus på de som har det tuffare att göra val, dvs. äldre, nyblivna svenskar, m.fl.

Hälso- och sjukvård är själva fundamentet i ett demokratiskt samhälle, och kan de som har sämst förutsättningar inte göra fria val på lika villkor, är det ett mycket allvarligt problem.

Om de dessutom missgynnas konsekvent av det ersättningssystem som "vårdvalsmodeller" använder sig av, så är det ytterligare anledning att fundera vartåt detta barkar.

Du skriver att patienterna är nöjda. Må så vara, men jag måste ställa en dum fråga. Är inte nöjd personal en förutsättning för nöjda patienter? Det går väl hand i hand??

Catharina Elmsäter-Svärd sa...

Hej Stefan.
Valfrihet ska innebära att det finns en frihet att välja, om du vill. Det ska ske på likvärdiga villkor. Det ska gälla alla oavsett.
Tyvärr vill de som förespråkar nästan samma sak att det ska vara valfritt... ngt jag ibland tolkar som fritt från val - för ngn annan har redan valt dina alternativ.

Hur som helst nöjd och i vilken ordning? Jag har alltid jobbat efter att det änger ihop. Nöjda kunder eller i detta fall patienter ger även nöjda medarbetare, som också trivs bättre på arbetsplatsen och är mindra borta. Det ger även ekonomi.
För mig är medborgarperspektivet viktigt. Men det gynnar även medarbetarperspektivet!

Bengt Nilsson, sosse sa...

Från Skatteverkets hemsida 2006:
"Omfattande skattefusk avslöjas
bland läkare och sjukgymnaster
Cirka 60 procent av de privatläkare och sjukgymnaster
som specialgranskades av Skatteverket under hösten 2005
hade så allvarliga fel och brister i deklarationerna
att både företagen och ägarna blev upptaxerade. De
flesta av felen var dessutom avsiktliga."

Och nu när antalet privata läkarföretag(are) ökat drstiskt och man tjänar pengar på de sk "sjuka kunderna" genom antalet sjukbesök så föreommer det inga skattebrott längre!
Eller hur???
Jag känner girigheten hos människan när den får chans att släppas fri!Och de ansvarsbefriade politikerna inom högern har noll koll