tisdag 10 februari 2009

Här är pengarna

Ni som följer landstingspolitiken minns säkert i höstas när sossarna menade att vi inte hade täckning för de nya sjukhusavtalen i vår budget. Det diskuterades om vi kunde göra som vi gjorde, när vi tog höjd i budgetposten koncernfinansiering för att ha täckning för den nivå som sjukhusavtalen skulle hamna på.

Vår uppfattning var, och är, en annan. Det säger sig självt att man, om man går in i en förhandling, inte på förhand kan veta exakt vilken summa förhandlingen slutar på. Det utgångsläget måste man ha, annars blir det ingen förhandling. Dessutom redovisade vi hela tiden klart och tydligt var pengarna fanns och hur det praktiska förförandet skulle gå till. Läs mer om detta här.

Under dagens fullmäktige har det formella beslutet om att öka resurserna till sjukvården tillräckligt för att täcka sjukhusavtalen tagits. (Här är ärendet). Vi kan bara konstatera att det vi förklarade, det vi menade och det vi avsåg i höstas - nu är det som nu också genomförs.

Beslutet, tillsammans med tidigare beslut i budgeten, innebär att vi för 2009 tillför sjukvården drygt två miljarder kronor mer än förra året.

Inga kommentarer: