torsdag 26 mars 2009

Avtackning av Erik och Andreas

Vi avtackade i dag två duktiga medarbetare, Erik och Andreas, som går vidare till andra tjänster. Centern och Kristdemokraterna hade med sig passande presenter. Erik fick en utsläppsrätt och Andreas fick en get i Afrika. 

Inga kommentarer: