fredag 27 mars 2009

DN skriver om skatteutjämning

Sten och jag uttalar oss om skatteutjämningen i Dagens Nyheter i dag.

Inga kommentarer: