tisdag 10 mars 2009

Tydliggörande kring BB Stockholm

TV4 sände i morse ett inslag om BB Stockholm och lyfte farhågor om verksamhetens framtid. Det finns också en Facebook-grupp som visar på stort engagemang för verksamheten, och många skickar även e-mail till mig och våra andra landstingspolitiker gällande detta. Jag vill därför tydliggöra några delar här.

Förra gången vi hade ansvaret för sjukvården i Stockholms län såg vi till att under 2001 möjliggöra för BB Stockholm att starta sin verksamhet. Vår önskan var att öka valfriheten för blivande föräldrar. Vi är glada över att verksamheten blivit en sådan succé och självklart vill vi ge förutsättningar för verksamheten att kunna vidareutvecklas.

I dag ägs BB Stockholm till 51 procent av Praktikertjänst och till 49 procent av landstingsägda Danderyds sjukhus. BB Stockholm har ett vårdavtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden för hela 2009 och med möjlighet till ytterligare förlängning 2010.

Vår ambition är att göra det möjligt för BB Stockholm att få så kallad auktorisation och få ett utvidgat åtagande, som även omfattar komplicerade förlossningar. Hittills har detta inte varit möjligt av lokalmässiga skäl vid Danderyds sjukhus.

Företrädare för styrelsen i BB Stockholm har deklarerat att de vill dela upp bolaget. Detta har inte kommit från landstinget, än mindre från oss i den politiska majoriteten. Så när vissa säger att "ägarna" har deklarerat sin syn så står det inte för oss ansvariga politiker, som i stället hellre vill se att verksamheten vidareutvecklas.

Vi anser att BB Stockholm är en väl fungerande verksamhet. Det är ett värde i sig att bevara klinikens arbetssätt. För att inte minska valfriheten är det viktigt att behålla en mångfald. Till skillnad från vänsteroppositionen vill vi i Alliansen ha både offentliga och privata utförare.
Vi undersöker nu vilka vägar som är framkomliga för att bevara och stärka BB Stockholm. Vi hoppas att detta kommer att klarna inom en snar framtid.

Inga kommentarer: