måndag 9 mars 2009

Klokt Obama-beslut gynnar forskningen

Flera medier (bl. a Ekot och Biotech Sweden) berättar i dag att president Obama nu river upp den lag som begränsar stamcellsforskningen i USA. Lagen, som inneburit ett förbud mot federal finansiering av stamcellsforskning, har gjort det väldigt svårt för amerikanska forskare att utveckla stamcellsforskningen. Att den nu ändras är därför både välkommet och nödvändigt. 

Att förbjuda eller försvåra forskning och utveckling kan aldrig vara rätt. Tack vare den medicinska forskningen förbättras både läkemedel och behandlingsmetoder, samtidigt som möjligheten att rädda liv och förbättra människors livskvalitet förbättras avsevärt. 

När det gäller områden som kan uppfattas som etiskt och moraliskt  känsliga ska man givetvis alltid visa stor respekt för olika tankar, känslor och uppfattningar. Men min uppfattning är att stamcellsforskningen är viktigt och att den behövs, och att det därför är helt rätt av president Obama att låta detta värde stå över de värderingar som motsätter sig forskning och utveckling.

Ewa skriver också. 

Inga kommentarer: