fredag 6 mars 2009

Uppsala fokuserar på våld mot kvinnor

Marta som jobbar här hos oss är inte bara en kompetent landstingsrådssekreterare, hon är även engagerad kommunpolitiker i Uppsala. I dag skriver hon i Uppsalatidningen om hur arbetet med att motverka våld och hot mot kvinnor bedrivs framgångsrikt i Uppsala.

Alla goda exempel är värda att lyfta fram. Själv har jag förmånen att få delta som landstingets representant i styrgruppen för Operation kvinnofrid, som är en samverkan mellan olika myndigheter i Stockholms län i frågor som rör mäns våld mot kvinnor.

Inga kommentarer: