fredag 6 mars 2009

EU-politik i landstinget

Har i eftermiddag träffat moderata kommunfullmäktigegruppen i Stockholm stad för att prata om EU och hur EU berör landstingets verksamheter, bland annat genom patientrörlighetsdirektivet som är på gång att beslutas.

En sak som framgår tydligt är den perspektivskillnad som finns mellan socialister och borgerliga när det gäller sjukvårdspolitiken inom EU. Medan socialisterna vill få medborgarna att anpassa sig efter de sjukvårdssystem som beslutas om, vill vi skapa sjukvårdssystem som är anpassade efter medborgarnas behov.

Man skulle kunna förstå att vissa politiker tycker att det blir onödigt krångligt att låta svenskar få vård utomlands, kanske med argumentet att det är lättare att undvika förändring? Men jag tycker att utgångspunkten måste vara att vi skapar system som passar individernas behov, snarare än politikernas vilja att välja något som är lättare för dem att kontrollera och detaljstyra.
Inga kommentarer: