onsdag 15 april 2009

Ansvarsfull vårbudget med fokus på arbete och välfärd

Regeringens vårporposition presenteras i dag. Tyvärr kommer jag inte att hinna följa riksdagsdebatten som börjar strax, eftersom vi har landstingsrådsberedning.

Den del av vårpropositionen som främst påverkar kommun- och landstingssektorn, alltså det extra 17 miljarderna, presenterades redan förra veckan. I dag får vi helhetsbilden av regeringens ekonomiska politik för att hantera den lågkonjunktur som vi nu befinner oss i.

På DN Debatt i morse aviserar finansministern och arbetsmarknadsministern tio extra miljarder till arbetsmarknadspolitiken. Det råder ingen tvekan om att det är rätt att prioritera jobben. Att få fart på arbetsmarknaden är nyckeln till hur vi tar oss ut lågkonjunkturen. En väl fungerande arbetsmarknadspolitik påverkar alla delar i samhället - alltså i hög grad även landstingen. Vi är beroende av att människor arbetar för att vi ska ha några skatteintäkter att betala sjukvården och kollektivtrafiken med. Vi har också ett behov av att tillräcklig och kompetent arbetskraft ska finnas till våra verksamheter.

De tio miljarderna "kommer att läggas på aktiva arbetsmarknadsåtgärder och arbetslöshetsförsäkringen", skriver Borg och Littorin i artikeln. Jag tror att det är klokt att i nuläget satsa på arbetsmarknadsåtgärder. Lika rätt som det är att dra ner på arbetsmarknadsåtgärderna i högkonjunktur är det att öka dem i lågkonjunktur. Detta förutsätter givetvis att det är bra och vettiga åtgärder som syftar till att de arbetssökande ska behålla kontakten med arbetsmarknaden. Kanske vidareutbildning eller andra relevanta åtgärder som bidrar till ökad kompetens och som hjälper människor att så snart som möjligt få ett nytt jobb.

Vi kan inte bortse från att vi är inne i en djup lågkonjunktur, men i svåra tider spelar det kanske extra stor roll hur ledarskapet fungerar. Jag är därför både glad och tacksam över att vi har en alliansregering som tar ansvar för ekonomin och jag känner mig mycket trygg med den vårbudget som regeringen nu presenterar.

Inga kommentarer: