torsdag 16 april 2009

Om hedersvåld på DN Debatt

DN Debatt i dag handlar om hedersvåld och vikten av att på bästa sätt kunna hjälpa de flickor och pojkar som är utsatta.

Tillsammans med Ulf Kristersson, Carin Götblad och Per Unckel skriver jag om vikten av att i Stockholms län ta ett samlat grepp kring frågan, och om det samarbete vi har inom ramen för Operation Kvinnofrid.

Inga kommentarer: