tisdag 26 maj 2009

Inte lätt- men rätt- att påverka som griskonsument.

I dagarna har den danska grisuppfödningen granskats, redovisats och debatterats i svensk media. Uppenbarligen har denna granskning även satt fart på den danska debatten igen. Det är bra.

Att Danmark länge haft en uppfödning och djurhantering som i allt väsentligt skiljer sig från de svenska uppfödarnas krav har varit känt länge - bland producenterna! De svenska har fått arbeta med de svenska "mervärdena" som i relation till andra inneburit högre produktionskostnad och samtidigt har de fått konkurrera mot de låga danska priserna. Det har inte varit lätt. Därför har Sverige drivit frågan i EU om att öka kraven på djuromsorg, miljökrav etc så att alla länder inom EU jobbar under liknande villkor - politiken och marknaden är ju gemensam och harmoniserad.

Som konsument är det inte alltid lätt att vara "duktig"- det finns en djungel av märkningar på maten. Det ska vara Svanmärkt, KRAV-märkt, rättvisemärk, nyckelhålsmärkt etc. All märkning som ska garantera ngn form av ansvarstagande. Men det kostar. Hur mycket människor i allmänhet säger att de är beredda att betala mer för vissa värden, så lockar de röda priserna eller de lägsta priset när köpet väl sker. På så sätt fortsätter produktionen att leverera det marknaden, konsumenterna, efterfrågar. Vill du göra skillnad så funkar det att köpa rätt.

Tidigare har den svenska livsmedelsnäringen inte velat att sticka ut med vilka mervärden t.ex de svenska grisarna har genom att belysa hur tex de danska har det. I grunden en god tanke - att inte lyfta sig själv genom andras sämre egenskaper. Men det blir inte så tydligt och det är svårt för den vanlige "Svensson" som inte är insatt i detalj att veta. Att verkligen visa hur andra gör är ett sätt att varudeklarera. Därför är det bra att media nu gjort detta åt oss, alla.

Det bästa sättet att garantera sig en bra djurhållning är faktiskt att köpa svenskt! Långsiktigt måste EU bli bättre på att markera och följa upp att producenter följer de regler som gemensamt bestämts. Dels för likvärdiga villkor för jordbruksföretagarna inom den gemensamma marknaden, men även för djurens skull oavsett vilket land de bor i.

P.S Kom i håg - bara svenska kor ger svenska öppna landskap! Det är också ett mervärde.

Inga kommentarer: