torsdag 14 maj 2009

Södersjukhuset gör rätt - det gagnar alla

I Aftonbladets ledare idag läser jag den förvridna bilden av vad som sker på Södersjukhuset. I samma anda försöker nu socialdemokraterna spä på en oro om "orättvisa" och privat köpt vård för den som har råd, på bekostnad av de som behöver den. Det är hyckleri.

I flertalet år, oavsett majoritet i Sthlms läns landsting, har alla sjukhus samarbetat med privata aktörer inne på våra sjukhus. Det har opererats eller gjorts annat, då sjukhuset själv inte nyttjat lokalerna. För snart ett år sedan beslutade vi formellt, istället för att blunda och låtsas som inte något fanns, att detta var ok. Under givna förutsättningar, att inte någon patient från vårt landsting skulle komma att åsidosättas, att man klarade sin beställning från landstinget. Därutöver innebär de nya sjukhusavtalen att sjukhusen, sedan årskiftet, har ansvaret för köerna till vården. Vilket innebär att de nu finns ekonomiska incitament att ej ha kö, tidigare var kö ett ekonomiskt incitament.

På Södersjukhuset har man vidareutvecklat sitt samarbete med en privat aktör. Där har ett förrådsutrymme gjort om för deras ändamål. Sjukhuset hyr ut, får intäkter, samt kan samarbeta och byta erfarenheter personal emellan. De kan även få intäkter på vård därutöver som nyttjas. Detta är bra för sjukhusets ekonomi, liksom för personal. Men särskilt för patienter.

Alebration, en mkt speciell del av hjärtoperation kan nu bedrivas med en helt ny teknik, unik i Sverige. Från andra landsting, sk utomlänspatienter, finns nu möjlighet att få denna vård. Liksom försäkringspatienter. Om Stockholm skulle behöva komplettera vårdgivare utöver våra egna, för att klara vårdgarantin, finns inget som hindrar att även landstinget här upphandlar denna tjänst. Det behovet finns inte idag.

Socialstyrelsen har nyligen visat på att det är en ojämlik vård över landet. Ja, det stämmer. Det är det verkliga problemet. I Stockholm samarbetar vi med flera aktörer för att våra länsbor ska få tillgång till rätt vård i rätt tid. Detta sammarbete höjer även vår totala kvalitet. Det är bra. Om andra människor från övriga Sverige får ta del av det vi gör här, så är det ett sätt att minska skillnaden för människor - en skillnad som uppenbarligen beror på var de bor och vilket landsting de tillhör.

Ett friare vårdval, inom landstinget liksom i Sverige ger mer makt för patienten. En patientrörlighet inom EU är ett nästa steg som ytterligare ger möjlighet för människor, men även för vår vård att ytterligare locka patienter till specialiteter som vi bäst kan. Det finns inget i detta som säger att det bara är den som har egna pengar som ska ha tillgång till detta . Snarare att vi garanterar att den offentligt finansierade vården ska komma den till del som behöver den, såväl i Sverige som inom EU.

Inga kommentarer: