torsdag 14 maj 2009

SKL:s rapport ändrar inte våra förutsättningar

I går presenterade Sveriges kommuner och landsting, SKL, en rapport om det ekonomiska läget. Redan den 23 april kom de med en reviderad skatteintäktsprognos och nu har de gjort sin sedvanliga majrapport om den samlade ekonomiska bedömningen.

För Stockholms läns landstings del är det viktigt att konstatera att den här maj-rapporten inte ändrar våra givna förutsättningar som gjorts i vårt budgetdirektiv som snart antas av landstingsfullmäktige. Där har vi redan tagit hänsyn till SKL:s skatteintäktsprognos från april.

Det ekonomiska läget är känt och vi är fortsatt medvetna om att läget kan komma att förändras, såväl nedåt som uppåt. Med en fortsatt ansvarsfull ekonomisk politik ska vi inte behöva vidta några panikåtgärder. Det är viktigt att hålla i de pengar som vi faktiskt har och se till att vi får mer verksamhet dem. Som vi framfört i våra budgetdirektiv, kommer vi inte i denna finansiella situation fortsatt sänka skatten. Däremot räknar vi med att kunna bibehålla en oförändrad skattesats för 2010.

Inga kommentarer: