onsdag 13 maj 2009

Stockholms landsting vågar, vill och kan!

Eftermiddagen ägnade jag tillsammans med 80-talet andra engagerade aktörer från kommun, akademi och näringsliv i Flemingsberg. Alla hade det gemensamt att vi, var och en, var en del av något stort - att stärka stockholmsregionen till den tillväxtmotor den kan och ska vara.

För landstingets del och engagemang har vi ett ansvar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regionens tillväxt. När vi arbetar tillsammans med andra kan vi få ut mer effekt till nytta för stockholmarna i hela länet.

Vi har enorma resurser i våra högskolor och universitet, i den forskning som bedrivs liksom den utbildning som sker. Därtill finns en mängd företag i vår region som bidrar med att göra kunskap till business.

Sammantaget kan alla dessa tillsammans locka till sig människor att jobba, bo och leva i stockholmsregionen. Det skapas arbetstillfällen och skatteintäkter, vilket i sin tur stärker landstingets kärnuppgifter. Ett sammarbete utvecklar och kvalitetshöjer även t.ex vården när utbildning och forskning hämtar lärdom ur vården och ger tillbaka ny kunskap och erfarenhet till den. Det är bra för landstingets patienter.

Att bygga ett hus och sätta det på en plats och förvänta sig att det ska ge tillväxt, är att lura sig själv. Det måste först myllra av många, med ideer som funkar och med människor som vill för att innehållet ska skapa ett hus med kraft och verkan.

Landstinget i Stockholm vågar, vill och kan. Det är ett första steg. När alla vågar, vill och kan något gemensamt - då började det verkligen att hända!

Inga kommentarer: