fredag 26 juni 2009

Vårdval inom förlossningsvården

Stockholm växer. Det är en långsiktigt utmaning i sig att det på tio års sikt kommer att bo ytterligare 300 000 personer i vårt län. Ökningen beror dels på omflyttningar inom landet, nykommande från andra länder men även att det faktiskt föds barn här. För mig är det en utmaning som är stimulerande - folk vill bo och leva här och det kan bara vara gott.

Att det föds barn är i sig ett gott tecken, inte minst på en framtidstro. Vad är inte viktigare än att få en bra start i livet, dels för sin uppväxt men även för nyblivna föräldrar att få en bra start i väntans tider och vid själva förlossningen. Då är många beroende av en fungerande vårdkedja och bra personal och sjukvård.

Stockholmarna är mer och mer medvetna och kunniga, de vet ofta vad de vill och ställer krav. Det är ett sätt att engagera sig och bry sig. En politisk utmaning är därför att möta upp mot detta behov, att kunna ha människors fokus i den verksamhet vi ansvarar för. Vi har till uppgift att se behoven och tillförsäkra vården till medborgarna. Just därför har vi infört Vårdval, inte bara i primärvården, utan nu från detta år även inom förslossning. Detta för att blivande föräldrar ska kunna känna trygghet i att de har hela kedjan klar från mödravård till förlossning. Att få en personlig kontakt med t.ex en barnmorska som med sitt lugn och kunnande följer hela processen - för den som vill.

Tidigare år, framförallt i sommartid, har landstinget skickat iväg blivande föräldrar till andra landsting för att det inte funnits plats. Det skapade mycket oro. Utmaningen borde ha varit att ta tillvara dels landstingets verksamhet liksom andra privatas för att erbjuda bra och tillgänglig vård. Detta är nu möjligt.

Är vårdvalet ett problem? Nej så klart inte, men det medför alltid förändringar eftersom att människors val inte lika "planekonomiskt" strukturerarade. Snarare innebär detta ett nytt tanke- och förhållningssätt inte minst för verksamheterna. Ett sjukhus med en attraktiv förlossning får så klart fler som väljer det som alternativ, vilket kan innebära att fler nekas garanterad plats. Men det kan också innebära åtgärder om nya platser - vilka tyvärr inte kan tillföras på någon veckas varsel.

För att kunna vara ett alternativ att väljas inom Vårdvalet har olika kriterier satts upp - en autorisation och ett kvalitetskrav. Detta är för att garantera en kvalitet och säkerhet som många nog tar för självklart. Detta är också en process. Några hade vid ingången av Vårdvalet inte detta klart, och har därför under en tillfällig period fått dispens och särskilt avtal. Där finns då bara normalförslossningar, utan befarad komlikation.

Att döma ut Vårdvalet på förlossningar, är att göra det lite väl enkelt för sig. Hur självklart var det att allt skulle vara perfekt från start. Snarare är detta en process som ska leda framåt och vara utvecklande till gagn för föräldrarna. Hur lätt är det inte att glömma hur det har varit, med de fel och brister som tidigare var ett problem för föräldrar och vården. Barnsjukdomar brukar vara av övergående natur, antingen av sig själv eller med ny kunskap.

För mig är utmaningen att svara upp mot föräldrars behov, ha deras fokus för en bra förlossning. För mig är utmaningen även att se till att fler platser kommer till, med tillgänglighet och krav på god säkerhet. För mig är också utmaningen att de som arbetar inom förlossningsvårdens hela kedja ska hitta former, utifrån sin erfarenhet och kunskap, som svarar upp mot detta. De som är bäst lämpade på att svara på frågan HUR.

Jag tror att Vårdval är här för att stanna, och det kan bara bli bättre för alla parter ju bättre vi blir på att ta vara på behoven och krav på förändringar som ev. behövs.

Inga kommentarer: