tisdag 21 juli 2009

När och hur kan beslut tas om vaccinkostnaden...

Nu står vi inför prövningarnas tider, inte bara för att vara säkra på att vaccinet för svininfluensan A(H1N1) blir klart i tid - blir testat för människor - inte lämnar biverkningar - kan ges till dem under 18 år - att den kan kombineras med andra vaccin m.m m.m

Prövning kommer även för att beslut fattas på rätt nivå med rätt underlag och med beaktande av vilka konsekvenser som kommer med anledning av ett visst beslut. Vad som brukar vara rimligt är att inte fara iväg i brådskans namn - för att göra något. I synnerhet att inte fatta beslut utan något underlag alls.

DN-debatt skriver idag vår smittskyddsläkare, Åke Örtqvist, att just Sverige och inte minst Stockholms läns landsting, som enda land i världen är beredda med vaccin till hela befolkningen. Alla landsting gjorde sin beställning före sommaren och vaccinet beräknas komma i september.

Åke Örtqvist vill däremot ha ett besked nu om finansieringen mellan stat och landsting. Det kan jag förvisso förstå. Internt för oss är det viktigt liksom för de aktörer som ska vara med och utföra vaccinationerna. Men för medborgarna är det i dagsläget en sekundär fråga - det finns fler frågor som måste besvaras - kanske innan ngt beslut fattas?

I vårt landsting finns en grupp av tjänstemän och experter, däri ingår bla Åke Örtqvist, som i augusti ska träffas för att gå igenom upplägg, behov och konsekvener såväl för patienter, verksamhet som kostnader detta kan medföra beroende av vilka alternativ som väljs. Dessutom behöver det klargöras om de aktörer som idag arbetar med vård ska få ersättning för vaccinering, enligt avtal eller för läkarbesök enligt avtal - eller rent av en särskild uppgörelse pga av speciellt rådande läge. Inte minst viktigt är att sakkunskap tar fram underlag om svininfluensavaccinet kan kombineras med det vanliga influensavaccinet - eller med de vaccinationer som i övrigt ges till barn - och detta utan negativa biverkningar.

SKL, Sveriges kommuner och landsting, kommer troligen att träffas tidigare är beräknat för att se över de för landstingen gemensamma rekommendationerna. Inte minst vad gäller patientavgifternas storlek och annat. Därefter kommer varje landsting för sig att fatta sina beslut. Självklart måste även SKL få möjlighet till bra underlag.

Fast att sommaren och semestern är i full gång för många, är vi flera som ändå dagligen hanterar denna fråga. Självklart ska vi fatta beslut - vårt fokus är medborgarnas bästa i Sverige och i Stockholms län. Det ansvaret är vi beredda att ta. Som medborgare måste man kunna känna den tryggheten.

1 kommentar:

Gail Watt sa...

Glad, Catharina, att du adressera biverkningar i din öppningsstycke.

Vi får bara inte ha en situation som fanns i 70-talet i USA när vetenskapliga rapporter som berättade om vissa neurologiska risker med vaccin negligerades av USA myndigheter under "sin" influensa epidemi då. Politiska krav måste ställas på skarpen på livsmedelsverket/socialstyrelse o EU medicinal myndigheter.