torsdag 16 juli 2009

Vaccinet - oro eller ro

Något som blir allt svårare att förutse är framtidens sjukdomar och dess smittförlopp. Men säkert är att de kommer och de kommer på nya sätt och blir allt mer aggressiva. Smittsjukdomar är ett av vårt landstings prioriterade frågor, såväl i den dagliga verksamheten som när vi planerar för nya sjukhuset vid Solna och som i vårt internationella arbete.

Just nu pågår ett intensivt arbete - i hela landet och bland alla berörda med ansvar - att hantera den nyaste influensan, svininfluensan A(H1N1). Vi vet att den redan kommit till oss, och dess omfattning kan vi endast idag spekulera i. Vårt ansvar i landstinget är först och främst att säkerställa att det finns tillräckligt med vaccin tillgängligt när det behövs, troligen efter sommaren. Detta har vi gjort.

För ett antal år sedan skrevs ett avtal mellan landstingen och staten. Vem som skulle göra vad ifall en pandemi slog till. Vem beställer, vem garanterar och vem betalar. Detta var bra att klargöra i s.k "fredstider". Nu är vi i skarpt läge, en pandemi råder. Något som avgörs av WHO och inte oss själva. Då står det i avtalet att landstingen står för kostnaden. För Sthlms landsting innebär det bara för vaccinet en kostnad på 258 mkr. Därutöver kommer kostnader för arbete att vaccinera, sprutor och annat material etc. Troligen en kostnad närmare miljarden, förutsatt att alla invånare i sthlms län vaccineras två gånger, vilket är grundtanken.

Problemet nu är att vi liksom många andra landsting så som världen och landet i övrigt påverkas av den finansiella situationen som råder i allmänhet. Alla håller i sina pengar, eller behöver rent av mer pengar, helst av någon annan..... Debatten om vaccinet håller istället på att bli en fråga om vem som ska betala än att säkerställa tryggheten i att medborgarna kommer att ges tillgång till ett vaccin om det behövs.

Låt mig ge några funderingar, som också ligger i botten på den situation som råder.
- Vi vet inte hur influensan slår i vårt land, men antaganden har gjorts på olika förlopp. Det vi vet är att det kommer att bli som mest till hösten. Då väntas också det beställda vaccinet finnas på plats.
- Hur många kommer verkligen vilja vaccinera sig? Tja, idag säger flera att de inte kommer att göra det. En del tror att vaccinet inte hjälper mot det som det ska, andra har andra skäl - som att det verkar inte vara så många som drabbas... Men vi i landstinget har ändå beställt så att det ska räcka till alla medborgare i länet, två doser. För OM oppinionen vänder och alla vill ha eller sakläget säger att alla behöver, så kan vi inte ha beställt för lite.
- Men kostnaden att vaccinera? Normalt betalar patienter för sin vaccination, men vid en pandemi? Här blir information och kommunikation viktigt. OM vi säger att alla ska vaccineras utan kostnad är sannolikheten större att fler vaccineras - samtidigt ger vi signalen att pandemin är stor och allvarlig. Ska vi då ta till detta bara OM den blir allvarlig? Ororar vi i onödan? Hur säkerställs att alla verkligen vaccinerar sig, om det faktiskt blir nödvändigt.
OM vi tar en patienavgift, avstår då fler att vaccinera sig enbart på grund av ekonomiska skäl -vem kan då försvara att någon blir dålig, rent av dör - för att den inte hade råd att betala vaccinering?

Frågan blir lika global som nationell och lokal. Många berörs vid en pandemi och ytterst är det människor som måste förlita sig på att vi som har makt och befogenhet gör det som är rätt. Den tryggheten måste finnas. Självklart kommer kostnaden, för den är verklig och den är stor, att påverka andra verksamheter vi har eller vill ha. Så är det alltid. Lika lätt är det att tänka - då får ngn annan betala detta. Men detta kommer alltid tillbaka till oss själva. Det finns inga "gratisluncher"

Just nu pågår samtal mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen när det gäller kostnadsansvar - hantering och beredskap. Dels utifrån det påskriva avtalet sen tidigare och dels utifrån den ekonomiska situation som råder. Jag tycker att det vore en fördel att landstingen i hela landet kunde ha en gemensam ordning. Det får inte uppstå en orättvisa i hur människor behandlas beroende av vilket landsting de tillhör. Särskilt inte vid en pandemi, den berör alla.

I stockholms landsting har vi säkerställt att vaccin kommer att finnas till alla. Inom kort kommer mer av kommunikation och information att finnas om hur och när man kan vaccinera - både internt och externt. Även verksamheterna är i full gång att förbereda att ta emot en stor mängd människor. Som Stockholmare är det viktigt att veta att vi har grundlagt den tryggheten.
Under tiden ordnar vi med resten, som kostnad och betalningsfrågan. Den är viktig men just idag sekundär.

1 kommentar:

Moderaten Morgan sa...

Bra inlägg, det verkar som de flesta (s) politiker har "glömt" det avtal som finns gällande betalningsansvar.