onsdag 11 juni 2008

Kommunal samrådsgrupp och politikutveckling

Har under eftermiddagen träffat den kommunala samrådsgruppen. Det är en grupp som består av företrädare för de olika regionala kommunala samrådsgrupperna och fungerar som en bra och värdefull samlingspunkt för våra kommunala företrädare.

Ikväll ser jag fram emot att träffa intresserade stockholmare för att diskutera regionens framtid och utveckling. Mötet är en del av satsningen Politiker08, där moderaterna i Stockholms stad och län bjuder in medlemmar och andra intresserade för att prata om aktuella och viktiga frågor. Arbetsgrupperna skall träffas regelbundet för att i våren 2009 presentera tankar och idéer som kan bidra till vår politikutveckling.

Det finns många grupper som behandlar allt från miljöfrågor till den regionala arbetsmarknaden och framtidens kollektivtrafik. Den grupp jag skall leda går under namnet ”Stockholmsregionens framtid” och kan nog tänkas beröra ett stort antal sakområden. Jag ser därför fram emot många spännande diskussioner och idéutbyten.

Inga kommentarer: