tisdag 12 augusti 2008

Mer vård för pengarna - och bättre!

Enligt Stockholms läns landstings delårsrapport för 2008 kan vi nu konstatera att Alliansens arbete att öka tillgängligheten i vården lönar sig. Inte bara för oss i första hand, utan framför allt för länets invånare som nu dels nyttjar vård mer och dels är än mer nöjda med den vård som också ges.

Antalet läkarbesök för 2008 förväntas öka med 509 500 stycken ( + 7.6%) och 15 100 fler vårdtillfällen (+5.3%) jämfört med 2007. Befolkningstillväxten beräknas till 1.5% vilket indikerar att totalt sett erbjuds fler invånare mer vård.

Mätningar som utfördes i år, jämfört med samma period förra året, visar även att andelen av befolkningen som hade stort förtroende för vården har ökat från 63 till 66%. Den andel som ansåg att de hade tillgång till den vård de behövde har också ökat, från 79 till 80%. Detsamma gäller att den andel av befolkningen som ansåg att det var lätt att få information om vården har ökat, från 64 till 67%

Nu går vi vidare med att öka tillgängligheten samt att kvaliteten ska vara hög. Detta kan vi göra med en fortsatt stark ekonomi. Det är vår fortsatta ambition. Vi tror att valfrihet och mångfald stärker varje stockholmares egen makt som patient.

Inga kommentarer: