måndag 9 mars 2009

Gunilla visar väg mot bättre bistånd

I dag skriver vår biståndsminister Gunilla Carlssonpå DN Debatt. Regeringen vill ompröva bidragen till vissa biståndsorganisationer vars verksamheter inte ligger i linje med regeringens prioriteringar inom biståndspolitiken.

Det hänger ihop med att regeringen 2007 antog en ny strategi för att förändra och effektivisera det mulilaterala utvecklingssamarbetet. Det i sig - att ta ett helhetsgrepp inom området - är unikt då det inte gjorts tidigare. Syftet är att regelbundet bedöma och utvärdera de organisationer som får stöd för att bedriva multilateralt bistånd. Gunilla skriver:

"Reformeringen gör det möjligt för Sverige att bidra mer effektivt till att minska fattigdomen – syftet är tydligt:
• Sveriges röst ska höras: Vi ska inte bara vara en finansiär att räkna med utan också aktivt delta i styrningen av den multilaterala verksamheten.
• Sveriges politik ska ge avtryck: Vi ska inte bara stödja multilateralt arbete över lag utan lägga tyngdpunkten på de organisationer som arbetar i linje med våra mål och prioriteringar.
• Sverige ska vara en kunnig och välinformerad givare när vi engagerar oss i multilateralt utvecklingssamarbete: Såväl skattebetalare som aktivt involverade organisationer ska ha tillgång till god information om hur Sverige deltar i det multilaterala arbetet."

Bistånd är bra och absolut nödvändigt. Men lika viktigt som det är att vi bidrar till den globala demokratiutvecklingen, är det att de pengar vi avsätter används på ett bra och meningsfullt sätt. Detta är ytterligare ett steg mot ett mer välfungerande bistånd, liksom ett tydligt tecken på att Gunilla gör ett mycket bra jobb.

Inga kommentarer: